نوشته‌ها

تا پایان دیماه، 98 درصد از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف شدند

/
تا پایان دیماه ، 98درصد از  سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان از محل خط…