نوشته‌ها

برگزاری «آزمون سنجش علمی کارکنان موسسه اعتباری کاسپین» / 17شهریور؛ آخرین مهلت ثبت نام در آزمون سنجش علمی کارکنان کاسپین

/
کاسپین نیروی انسانی شاغل در تعاونی‌های منحله هشتگانه  را از طریق آزمون ع…