سپرده ها و خدمات ریالی

Rials Deposits and Services

حسابهای سپرده سرمایه گذاری موسسه اعتباری کاسپین برای حفظ و افزایش میزان اندوخته های شما با امکان دسترسی به تمامی شعب در سراسر کشور، طراحی شده اند.
موسسه اعتباری کاسپین، با ارائه نرخ های سود علی الحساب که به صورت روزانه محاسبه و در پایان هر ماه به حساب شما واریز می شود، افزایش سرمایه شما را از طریق سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی تامین می نماید. شرط تعلق سود به حساب سپرده، ماندگاری وجه در حساب به مدت حداقل یک ماه می باشد. شایان ذکر است شما ضمن بهره مندی از سود علی الحساب می توانید از طیف گسترده و متنوعی از خدمات بانکی و بانکداری الکترونیک نیز برخوردار شوید.

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

• به حسابی اطلاق می گردد که صاحب آن وجوه خود را به حساب مورد نظر واریز و برداشت نماید و علاوه برآن از سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بصورت روز شمار بهره مند گردد.
• حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پانصد هزار ریال(۵۰هزار تومان) می باشد.
• صاحب حساب می تواند از وجوه حساب سپرده مبالغی را برداشت و یا وجوهی را به حساب سپرده خود واریز نماید.

سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی

• به حسابی اطلاق می گرددکه صاحب آن به قصد تعاون عمومی و کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی نزد بانک یا موسسه افتتاح و وجوه خود را به عنوان قرض الحسنه در آن متمرکز می نماید.
• حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز پانصد هزارریال(۵۰هزار تومان) است.
• حساب قرض الحسنه پس انداز حسابی است که به آن سودی تعلق نمی گیرد و اشخاص به قصد خیر و کمک به افراد نیازمند، اقدام به افتتاح آن می نمایند و مشتری هر زمان که به بانک مراجعه کند می تواند تمام و یا قسمتی از موجودی خود را برداشت نماید.

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

• مؤسسه به وکالت و وصایت از طرف سپرده گذاران وجوه سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را با داشتن حق مصالحه بین خود و سپرده گذاران پس از کسر حق الوکاله و حق الوصایه در سررسید به سپرده گذاران یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت می نماید. مؤسسه استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری را تعهد می نماید.
• سود سپرده های بلند مدت در اول ماه بعد از افتتاح و یا در روز بعد از افتتاح سپرده در ماه بعد به حسابی که مشتری افتتاح نموده است (سپرده قرض الحسنه یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت) واریز و به آن سود روز شمار تعلق می گیرد.

• نحوه افتتاح و شرایط استفاده از انواع حساب سپرده

۱- افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری برای اتباع خارجی با ارائه گذرنامه و اجازه اقامت معتبر که به تائید وزارت کشور رسیده، میسر می باشد.
۲- افتتاح انواع حساب های سرمایه گذاری سپرده کوتاه مدت، بلند مدت، پس انداز و قرض الحسنه برای معلولین و نابینایان امکان پذیر است.
۳- هر شخصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده و یا حکم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند بنام خود یا کسانی که تحت ولایت، وصایت یا قیومیت او باشند در موسسه حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت افتتاح نماید.
۴- هر شخص دیگری می تواند وجوهی را به حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و قرض الحسنه خود یا اشخاص دیگر واریز نماید .
۵- باز کننده و صاحب حساب متعهدند در حفظ و نگهداری دفترچه مراقبت کامل نمایند تا در آن دخل و تصرفی نشود. مؤسسه در قبال قلم خوردگی و فقدان دفترچه هیچگونه مسئـولیتی نخواهد داشت.
۶- ارائه اصل تصویر شناسنامه و کارت ملی
۷- پرداخت از حساب سپرده ی کوتاه مدت و سپرده قرض الحسنه با ارائه دفترچه حساب (کارت و…) و پرداخت از سپرده بلند مدت با ارائه اصل سپرده امکان پذیر است.
۸- برداشت و ابطال سپرده سرمایه گذاری بلند مدت تحت شرایطی با اخذ ۵/۰ درصد جریمه امکان پذیر است.
۹- امکان انتقال سپرده سرمایه گذاری به افراد خانواده درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزندان) امکان پذیر است.
۱۰- اطلاع از موجودی حساب سپرده فقط توسط صاحب حساب یا نماینده قانونی وی پس از احراز هویت امکان پذیر می باشد.
۱۱- از لحاظ مساعدت به وراث متوفی برای رفع نیازهای ضروری حداکثر مبلغ ده میلیون ریال (یک میلیون تومان)از موجودی های متوفی نزد مؤسسه بدون دریافت گواهی مالیاتی و انحصار وراثت به وراث طبقه اول ( پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد و همسر ) به شرط اینکه از تاریخ صدور گواهی فوت بیش از ۶ ماه نگذشته باشد، قابل پرداخت است.