آرشیو اخبار

اطلاعیه تعیین تکلیف باقیمانده سپرده های سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان توسط موسسه اعتباری کاسپین

۲۰ خرداد ۱۳۹۷/توسط مدیر سیستم

فراخوان موسسه اعتباری کاسپین برای تکمیل اطلاعات حساب های مشتریان

۹ خرداد ۱۳۹۷/توسط مدیر سیستم

ساعت کار موسسه کاسپین در ماه مبارک رمضان اعلام شد

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷/توسط مدیر سیستم

آغازدوره جدید برنامه های آموزشی کارکنان موسسه اعتباری کاسپین

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷/توسط مدیر سیستم

پیام نوروزی مدیرعامل موسسه اعتباری کاسپین

۵ فروردین ۱۳۹۷/توسط مدیر سیستم

ادامه فعالیت دکتر علی نعیمی با عنوان مدیرعامل کاسپین مجددا مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت

۵ فروردین ۱۳۹۷/توسط مدیر سیستم

علی نعیمی همچنان مدیرعامل کاسپین است

۲۵ اسفند ۱۳۹۶/توسط مدیر پرتال ثمین

اﻋﻼم شعب ﮐﺸﯿﮏ ﻧﻮروزی موسسه اعتباری کاسپین

۲۰ اسفند ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

افزایش سقف برداشت از خودپردازهای موسسه اعتباری کاسپین

۱۶ اسفند ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

تعیین تکلیف سپرده های تا یک میلیارد ریال تعاونی منحله بدرتوس

۱۴ اسفند ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

تشکر ویژه رییس کل بانک مرکزی از موسسه اعتباری کاسپین

۹ اسفند ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

بدر توس تعیین تکلیف شد

۱۷ بهمن ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم
بارگذاری موارد بیشتر