آرشیو اخبار

کاسپین مطابق تصمیمات کارگروه ویژه و بانک مرکزی همچنان پرداخت ها را انجام می دهد

۲۳ دی ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

بارویکرد تقویت ساختار موسسه، انتصابات جدید در کاسپین انجام شد

۱۸ دی ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

صیانت ازحقوق مشتریان و سپرده گذاران، ماموریت اصلی کاسپین

۱۶ دی ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

اولویت نخست موسسه، اتصال به شبکه شتاب است

۴ دی ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

انتصاب سرپرست اداره بازرسی کل موسسه اعتباری کاسپین

۲ دی ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

پیگیری مجدانه حل مشکل مشتریان در صف و ستاد

۲۸ آذر ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

انتصاب سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات موسسه اعتباری کاسپین

۲۷ آذر ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

بیانیه هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین در زمینه تقدیر از دست اندرکاران حل مشکلات سپرده گذاران تعاونی های تحت پوشش

۲۲ آذر ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

موسسه اعتباری کاسپین از سه طرح تسهیلاتی جدید رونمایی کرد

۱۹ آذر ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

«انتقال تسهیلات تعاونی منحله فرشتگان››

۱۸ آذر ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

«فراخوان همکاری»

۱۱ آذر ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم

تمهیدات ویژه مؤسسه اعتباری کاسپین برای سپرده گذاران تعاونی دامداران و کشاورزان کرمانشاه در مناطق زلزله زده

۴ آذر ۱۳۹۶/توسط مدیر پرتال ثمین
بارگذاری موارد بیشتر