درباره ما

تاریخچه تاسیس موسسه اعتباری کاسپین

در راستای قانون بازار غیر متشکل پولی و سیاستهای ابلاغی شورای پول و اعتبار  بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور ساماندهی و تبدیل وضعیت تعاونی های اعتبار آزاد، موسسه اعتباری کاسپین از تجمیع تعاونی های اعتبار فرشتگان ، امید جلین گرگان ، عام کشاورزان مازندران ، حسنات اصفهان ، دامداران و کشاورزان کرمانشاه ، الزهرا مشهد، بدر توس ، پیوند و بر اساس روش مشخص انتقال دارایی ها و بدهی ها تشکیل شد. هیأت موسس موسسه اعتباری پیشنهادی آرمان ایرانیان از ابتدای سال ۱۳۹۲ با تشکیل ستاد راه اندازی و تأسیس موسسه اعتباری و پیگیری های مستمر و رعایت الزامات بانک مرکزی و طی نمودن شرایط قانونی موفق شدند ضمن اخذ موافقت اصولی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز پذیره نویسی را در آبان ماه سال ۱۳۹۳ دریافت نمایند.

با توجه به شرایط موسسه اعتباری آرمان ایرانیان (کاسپین) عرضه سهام با استقبال ویژه مردم روبرو شد و در کمتر از یک روز کاری کل سهام عرضه شده توسط مردم خریداری گردید . پس از اتمام پذیره نویسی و تکمیل سرمایه اولیه توسط سهامداران، مدارک مربوط به پذیره نویسی مورد بررسی بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار کشور قرار گرفت و با تایید روند قانونی آنها در آذر ماه سال ۱۳۹۴ موسسه اعتباری آرمان ایرانیان (کاسپین) در اداره ثبت شرکت ها به شماره ثبت ۴۸۳۰۴۵ و شنا سه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۸۷۱ به ثبت رسید و همچنین با برگزاری مجمع فوق العاده ، بنا به الزام شورای پول و اعتبار ، نام موسسه از آرمان ایرانیان به شرکت موسسه اعتباری کاسپین (سهامی عام) تغییر یافت و در نهایت در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۷ با اخذ مجوز رسمی فعالیت به شماره ۳۹۰۵۳۹/۹۴ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه اعتباری کاسپین رسماً به شبکه بزرگ بانکی کشور پیوست.